Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/5/2021-A Data publikacji: 28-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Usługa zorganizowania i realizacji szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej z podziałem na: Część nr I – Szkolenie z zakresu podstaw księgowości – rachunkowości. Część nr II – Szkolenie z zakresu kadry i płace w praktyce. Część nr III – Szkolenie z zakresu podatki dla księgowych w praktyce.
Kody CPV: 55270000-3, 80530000-8, 92620000-3
06-10-2021
ZS/5/2021 Data publikacji: 14-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Usługa zorganizowania i realizacji szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej z podziałem na: Część nr I – Szkolenie z zakresu podstaw księgowości – rachunkowości. Część nr II – Szkolenie z zakresu kadry i płace w praktyce. Część nr III – Szkolenie z zakresu podatki dla księgowych w praktyce.
Kody CPV: 30200000-1, 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30231300-0, 30232000-4, 30232110-8, 48620000-0, 80530000-8
22-09-2021
ZS/4/2021 Data publikacji: 07-09-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Usługa zorganizowania i realizacji szkolenia pn.: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do analiz finansowych, kurs w oparciu o produkt Microsoft Excel 2016 lub nowszy w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45453000-7, 80530000-8
15-09-2021
ZS/2/2021-B Data publikacji: 21-07-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Usługa zorganizowania i realizacji studiów podyplomowych oraz szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 45453000-7, 80000000-4, 80300000-7
29-07-2021
ZS/2/2021-A Data publikacji: 23-06-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Usługa zorganizowania i realizacji studiów podyplomowych oraz szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30231000-7, 30232000-4, 30249000-6, 30262000-3, 32420000-3, 33452100-4, 80000000-4, 80300000-7
07-07-2021
ZS/2/2021 Data publikacji: 14-06-2021 | Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
„Usługa zorganizowania i realizacji studiów podyplomowych oraz szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 66331000-9, 66331100-0, 66334100-1, 66334200-2, 66335000-7, 66336000-4, 66337100-2, 66337300-4, 66337400-5, 66339200-7, 80000000-4, 80300000-7
22-06-2021
ZP/U/10/2021 Data publikacji: 09-04-2021 | Tryb: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
„Kompleksowa obsługa prawna dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 33262000-4
16-04-2021