Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/16/2020 Data publikacji: 25-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Zakup sprzętu sieciowego sprzętu sieciowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30234500-3, 32413100-2, 32420000-3
03-06-2020
ZP/D/18/2020 Data publikacji: 14-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa monitorów dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30231300-0
22-05-2020
ZP/D/13/2020 Data publikacji: 07-05-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa środków czystości dla obiektów Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej na rok 2020.
Kody CPV: 33631600-8, 33711900-6, 33761000-2, 33763000-6, 39800000-0, 39811000-1, 39831200-8, 39831220-4, 39831600-2, 39832000-3
18-05-2020
ZP/D/5/2020-B Data publikacji: 30-04-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30197600-2
12-05-2020
ZP/D/3/2020-A Data publikacji: 14-04-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30192000, 30192121, 30192800, 30197000, 30199230, 30199500, 30234300, 39292400, 22800000-8, 30190000-7, 30191400
23-04-2020
ZP/D/5/2020-A Data publikacji: 26-03-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30197600-2, 30197644-2
28-04-2020
ZP/D/8/2020 Data publikacji: 25-03-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących niezbędnych do pracy na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
21-04-2020
ZP/D/7/2020 Data publikacji: 18-03-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa serwera dwuprocesorowego dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”,
Kody CPV: 48820000-2, 48821000-9, 48822000-6
26-03-2020
ZP/D/6/2020 Data publikacji: 17-03-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa notebooków dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 30200000-0, 30213000-5, 30231300-0
31-03-2020
ZP/D/5/2020 Data publikacji: 17-03-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską'
Kody CPV: 30197600-2
25-03-2020
ZP/D/4/2020 Data publikacji: 13-03-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, RPOP.09.02.02-16-0020/16.
Kody CPV: 24910000-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
25-03-2020
ZP/D/3/2020 Data publikacji: 10-03-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
31-03-2020
ZP/D/1/2020 Data publikacji: 05-02-2020 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa środków czystości i środków higieny dla Politechniki Opolskiej na rok 2020
Kody CPV: 33631600-8, 33711500-2, 33711900-6, 33741000-6, 33741100-7, 33761000-2, 33763000-6, 39800000-0, 39830000-9, 39831200-8, 39831240-0, 39831250-3, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 39833000-0
13-02-2020
ZP/D/87/2019 Data publikacji: 16-12-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa licencji Oprogramowania Antywirusowego typu Smart Security oraz urządzenia (serwer) ochrony poczty-e-mail - rozwiązanie antyspam z mechanizmem sandbox dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 48760000-3
24-12-2019
ZP/D/86/2019 Data publikacji: 02-12-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
10-12-2019