Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/66/2019 Data publikacji: 30-09-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń 207 i 208 w Hotelu Asystenta w Opolu przy ul. Waryńskiego 9
Kody CPV: 45000000-7
15-10-2019
ZP/B/55/2019 Data publikacji: 20-09-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń I-go piętra w budynku nr 5 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
07-10-2019
ZP/B/61/2019 Data publikacji: 18-09-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu.
Kody CPV: 45000000–7, 45300000–0, 45442100–8, 45450000–6
03-10-2019
ZP/B/54/2019 Data publikacji: 16-09-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 i Ozimskiej 75a w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7
01-10-2019
ZP/B/45/2019 Data publikacji: 02-09-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej 76 Politechniki Opolskiej w Opolu.
Kody CPV: 45000000–7
30-09-2019
ZP/B/31/2019-B Data publikacji: 26-08-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wymianę sieci kanalizacyjnej w piwnicy budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu
Kody CPV: 45232410-9
10-09-2019
ZP/B/25/2019-B Data publikacji: 20-08-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa zamykanych wiat rowerowych przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45223220-4, 45223810-7
04-09-2019
ZP/B/59/2019 Data publikacji: 16-08-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Roboty remontowe pomieszczeń oraz wymiana drzwi zewnętrznych w Hotelu Asystenta przy ul. Waryńskiego 9 w Opolu”
Kody CPV: 45000000–7
02-09-2019
ZP/B/40/2019-A Data publikacji: 14-08-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76, Katowickiej 48, Ozimskiej 75, Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu
Kody CPV: 45000000, 45332200, 45442100, 45450000
29-08-2019
ZP/B/44/2019 Data publikacji: 01-08-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Ułożenie okładziny z żywicy epoksydowej na schodach zewnętrznych w budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45432100-5
19-08-2019
ZP/B/40/2019 Data publikacji: 26-07-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach przy ul. Prószkowskiej 76, Katowickiej 48, Ozimskiej 75, Mikołajczyka 3 i 5
Kody CPV: 45000000–7, 45332200–5, 45442100–8, 45450000–6
12-08-2019
ZP/B/41/2019 Data publikacji: 26-07-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 4-6 i Małopolskiej 22.
Kody CPV: 45000000–7, 45332200–5, 45442100–8, 45450000–6
13-08-2019
ZP/B/25/2019-A Data publikacji: 26-07-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Budowa zamykanych wiat rowerowych przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu.
Kody CPV: 45000000-7, 45223220-4, 45223810-7
12-08-2019
ZP/B/31/2019-A Data publikacji: 16-07-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wymianę sieci kanalizacyjnej w piwnicy budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu
Kody CPV: 45232410-9
31-07-2019
ZP/B/30/2019-A Data publikacji: 09-07-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w Hali Maszyn przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu
Kody CPV: CPV4543100
24-07-2019