Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/24/2020-B Data publikacji: 02-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
10-03-2020
ZS/27/2020-B Data publikacji: 03-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
10-03-2020
ZS/5/2020-A Data publikacji: 21-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup świadczenia usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 64110000-0, 64112000-4
04-03-2020
ZS/28/2020 Data publikacji: 18-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja Kursu moderatora Design Thinking w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80533100-0
26-02-2020
ZS/27/2020-A Data publikacji: 18-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
26-02-2020
ZS/24/2020-A Data publikacji: 18-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
26-02-2020
ZS/27/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020
ZS/26/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Controlling w logistyce - Controlling operacyjny dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80532000-2
18-02-2020
ZS/25/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020
ZS/24/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020
ZS/23/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Audytor wewnętrzny HACCP i pełnomocnik systemów jakości dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020
ZS/22/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP ISO 45001 dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
18-02-2020
ZS/21/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia AutoCAD poziom I, II i III dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80510000-2
18-02-2020
ZS/20/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Menadżer Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji wg norm ISO/IEC 27001:2013 oraz PN ISO 31000:2012 dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80532000-2
18-02-2020
ZS/19/2020 Data publikacji: 10-02-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia – metody redukcji kosztów w zakupach dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80532000-2
18-02-2020