ZP/U/44/2017

Postępowanie zakończone

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 26-09-2017 r.

Negocjacje z ogłoszeniem

66519200-3

18-09-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA