ZP/U/54/2017

Postępowanie unieważnione

"Usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze szkoły z miejscowości Dobrzeń Wielki do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola"

termin minął w dniu 17-11-2017 r.

Przetarg nieograniczony

60130000-8

09-11-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska