ZP/U/69/2017

Postępowanie zakończone

Osługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

termin minął w dniu 22-12-2017 r.

Przetarg nieograniczony

63512000-1

14-12-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska