ZP/U/14/2018

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów na zajęcia dodatkowe w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2".

termin minął w dniu 04-04-2018 r.

Przetarg nieograniczony

60172000-4

23-03-2018 r. przez: Justyna Bienias