ZP/B/50/2018

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na termomodernizację, zastosowanie OZE, przebudowę i rozbudowę budynku dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu.

termin minął w dniu 05-12-2018 r.

Przetarg nieograniczony

45450000

02-10-2018 r. przez: Justyna Bienias