ZP/B/55/2019

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń I-go piętra w budynku nr 5 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu

termin minął w dniu 07-10-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

20-09-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek