ZP/B/54/2019-A

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 i Ozimskiej 75a w Opolu

termin minął w dniu 17-10-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45000000–7

02-10-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek