ZP/B/54/2019-B

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 i Ozimskiej 75a w Opolu.

termin minął w dniu 05-11-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

18-10-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek