RB00ST00/260/2019

Postępowanie zakończone

„Dostawa czujników PCB wraz z przewodami dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 09-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

35125100-7

02-12-2019 r. przez: Ewa Skarżyńska