RB00ST00/267/2019

Postępowanie zakończone

Dostawa czujnika Gladiator i PCB wraz z przewodami dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 09-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38410000-2

03-12-2019 r. przez: Agnieszka Jucha