71/RM00TM00/2019

Postępowanie zakończone

"Dostawa systemu do nagniatania hydrostatycznego dla Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 12-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

44510000-8

06-12-2019 r. przez: Ewa Skarżyńska