68/RM00IM00/2019

Postępowanie zakończone

„Dostawa karty pomiarowej na potrzeby Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 12-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38424000-3

06-12-2019 r. przez: Ewa Skarżyńska