134/KMiPKM/2019

Postępowanie zakończone

Usługa rozszerzenia oprogramowania EOS PSW o licencję wraz z edytorem parametrów Ti64 ParameterEditor (30, 30 ELI, 60µm) § Offline dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 17-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

48100000-9

10-12-2019 r. przez: Ewa Skarżyńska