70/RM00TM00/2019

Postępowanie zakończone

Dostawa Wibrometru Polytec IVS-500 na potrzeby Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 17-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38434200-8

12-12-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek