RR00BR00/07/2020

Postępowanie zakończone

Usługa przeprowadzenia wstępnego audytu zewnętrznego dla Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 29-01-2020 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

79212000-3

22-01-2020 r. przez: Renata Piórkowska