ZP/D/1/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa środków czystości i środków higieny dla Politechniki Opolskiej na rok 2020

termin minął w dniu 13-02-2020 r.

Przetarg nieograniczony

39833000-0

05-02-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek