ZS/30/2020

Postępowanie unieważnione

Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji seminarium w ramach projektu Interreg V-A współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55300000-3

06-03-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek