ZP/D/3/2020

Postępowanie unieważnione

Dostawa artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

termin minął w dniu 31-03-2020 r.

Przetarg nieograniczony

39292400-9

10-03-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek