ZS/24/2020 -C

Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

80531000-5

11-03-2020 r. przez: Renata Piórkowska

  • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

    Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 11-03-2020 r.
    Pobrany: 9

  • 2. INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

    Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 19-03-2020 r.
    Pobrany: 25