ZP/D/4/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, RPOP.09.02.02-16-0020/16.

termin minął w dniu 25-03-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30125120-8

13-03-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik