ZP/D/7/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa serwera dwuprocesorowego dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”,

termin minął w dniu 26-03-2020 r.

Przetarg nieograniczony

48822000-6

18-03-2020 r. przez: Renata Piórkowska