ZP/B/11/2020

Postępowanie zakończone

Roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 4-6 malowanie pomieszczeń w DS. Zaścianek /Łącznik.

termin minął w dniu 12-05-2020 r.

Przetarg nieograniczony

45450000-6

27-04-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik