ZP/D/18/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa monitorów dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 22-05-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30231300-0

14-05-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska