ZP/D/22/202

Postępowanie zakończone

"Dostawa profilometru optycznego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 30-06-2020 r.

Przetarg nieograniczony

38424000-3

16-06-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska