ZP/D/25/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa artykułów papierniczych - papier i karton do druku dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 17-07-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30197600-2

29-06-2020 r. przez: Agnieszka Jucha