ZP/D/28/2020

Postępowanie unieważnione

"Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej."

termin minął w dniu 10-07-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30213300-8

02-07-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik