ZP/D/30/2020

Postępowanie zakończone

„Sukcesywna dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 22-07-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30200000-0

07-07-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska