187/WE/2016

Postępowanie zakończone

"Dostawa aparatury do pomiarów infradźwięków na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 08-06-2016 r.

Dostawy i usługi służące do celów badawczych

38500000-0

02-06-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska