Wdrożenie Platformy Marketplanet e-Zamawiający

Szanowni Państwo, wzwiązku ze zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) w zakresie elektronizacji zamówień publicznych Politechnika Opolska wdrożyła Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która od dnia 01.01.2021 r. będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wejście na platformę odbywa się poprzez linkhttps://po-opole.ezamawiajacy.pl.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. (+48) 22 257 22 24 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Zachęcamy Wykonawców do rejestracji na Platformie OnePlace w celu przystąpienia do zamówień prowadzonych przez Politechnikę Opolską.

Warunkiem przystąpienia jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta na powyżej wskazanej Platformie. Rejestracji można dokonać pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.

Jednocześnie informujemy, że każdy Wykonawca może założyć BEZPŁATNE konto typu Basic. Posiadanie takiego konta nie generuje opłat abonamentowych oraz zapewnia dostęp wyłącznie do jednego Zamawiającego.

Istnieje możliwość rejestracji kilku kont Basic przez danego Wykonawcę, jednak takie konta należy rejestrować przy użyciu różnych adresów mailowych. Dodatkowo podczas rejestracji prosimy o podanie informacji o chęci udziału w postępowaniach Politechniki Opolskiej, co spowoduje, że to konto zostanie powiązane z Platformą zamówieniową Politechniki Opolskiej.

Instrukcja dla Wykonawcy jest dostępna po adresem: https://po-opole.ezamawiajacy.pl/...