PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

 

Plan zamówień publicznych 2019 dotępny jest tutaj .

 

Publikacja: 28-12-2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

 

             

L.p.

Kod kategorii

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Planowany termin
wszczęcia
postępowania             o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1.

101

Sprzęt komputerowy

Dostawa

501 364,25

120 090,12

I - III kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

2.

113

Artykuły biurowe i sprzęt biurowy

Dostawa

104 423,41

25012,21

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

3.

115

Artykuły papiernicze

Dostawa

118 181,83

28307,70

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

4.

118; 119

Środki czystości.               Sprzęt i materiały do sprzątania

Dostawa

154835,86

37087,316

styczeń  2018 r. r.

Przetarg nieograniczony

5.

255

Usługi internetowe

Usługa

156471,39

37479,07

I - III kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

6.

600

Oprogramowanie

Dostawa

324620,95

77755,39

I - III kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

7.

207

Usługi transportu lotniczego

Usługa

339538,2

81328,47

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

8.

217

Usługi dozoru i ochrony mienia

Usługa

2850309,3

682725,17

II kwartał  2018 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

9.

291

Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących

Usługa

202 423,98

48485,95

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

10.

900

Roboty budowlane w Domach Studenta i Hotelu Asystenta  

Robota budowlana

400 749,78

94 854,26

II kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

11.

900

Roboty budowlane w obiektach Politechniki Opolskiej  

Robota budowlana

354 796,75

83 977,55

II kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

12.

900

Przebudowa i rozbudowa placu asfaltowego II Kampusu Politechniki Opolskiej  

Robota budowlana

160 601,62

38 468,38

II kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

 

Publikacja: 17-11-2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

L.p.

Kod kategorii

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Planowany termin
wszczęcia
postępowania             o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1.

101

Sprzęt komputerowy

Dostawa

382918,79

91719,27

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

2.

113

Artykuły biurowe i sprzęt biurowy

Dostawa

83891,560

20094,27

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

3.

114

Materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń drukujących, kserokopiarek, faksów

Dostawa

197844,27

47388,98

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

4.

115

Artykuły papiernicze

Dostawa

106075,46

25407,90

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

5.

118; 119

Środki czystości.               Sprzęt i materiały do sprzątania

Dostawa

207104,32

49607,01

grudzień 2016 r.

Przetarg nieograniczony

6.

127

Materiały promocyjne i reklamowe

Dostawa

136172,75

32617,01

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

7.

500

Frezarka CNC

Dostawa

185772,36

44497,44

II kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

8.

600

Oprogramowanie

Dostawa

345921,40

82857,41

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

9.

202; 203

Usługi  podawania i dowożenia posiłków/ usługi bufetowe i restauracyjne

Usługa

134010,52

32099,10

I - IV kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

10.

205

Kompleksowa organizacja wycieczek i wyjazdów (przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie)

Usługa

143013,01

34255,43

I - IV kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

11.

207

Usługi transportu lotniczego

Usługa

224895,77

53868,54

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

12.

217

Usługi dozoru i ochrony mienia

Usługa

2595931,77

621794,96

II kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

13.

228

Usługi pocztowe

Usługa

128912,35

30877,95

I kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

14.

255

Usługi internetowe

Usługa

680000,00

162 878,15

listopad 2016 r.

Zamówienie  z  wolnej ręki

15.

900

Adaptacja budynku dydaktycznego w Kędzierzynie  - Koźlu

Robota budowlana

243902,44

58421,15

II kwartał  2017 r.

Przetarg niograniczony

Publikacja: 18-11-2016

Uwaga: Zmiana stałego kursu

Zmiana stałego kursu stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (było 4,1749 zł.) od 01.01.2018 r. wynosi 4,3117 zł.
Publikacja: 22-01-2018