Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RB00ST00/267/2019 Data publikacji: 03-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa czujnika Gladiator i PCB wraz z przewodami dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 38410000-2
09-12-2019
RB00ST00/260/2019 Data publikacji: 02-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa czujników PCB wraz z przewodami dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 35125100-7
09-12-2019
444/RE000000/2019 Data publikacji: 28-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa projektorów na potrzeby Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 38652100-1
04-12-2019
RK00GTG0/269/2019 Data publikacji: 28-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa, montaż i uruchomienie okleiniarki do płyt meblowych.
Kody CPV: 42642100-9
06-12-2019
RK00GTG0/270/2019 Data publikacji: 28-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Sprzedaż paliw: oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95), gazu (LPG), dodatku paliwowego do silników wysokoprężnych (AdBlue) i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 09100000, 09132000-3, 09132100, 09134100, 09211100-2, 50112300-6
06-12-2019
RK00CI00/47/2019-A Data publikacji: 27-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: A- 115, budynku Wydziału Mechanicznego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 5.
Kody CPV: 39717000-1, 45331220-4, 50730000-1
02-12-2019
RK00CI00/49/2019 Data publikacji: 25-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: A- 220 oraz A- 204 budynku Wydziału Mechanicznego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 5
Kody CPV: 39717000-1, 45331220-4, 50730000-1
03-12-2019
RK00CI00/47/2019 Data publikacji: 19-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: A- 115, budynku Wydziału Mechanicznego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 5.
Kody CPV: 39717000-1, 45331220-4, 50730000-1
27-11-2019
54/RM00TC00/2019 Data publikacji: 12-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu komputerowego wysokowydajnego skonfigurowanego pod kątem programu do symulacji lotu.
Kody CPV: 30211000-1
19-11-2019
417/RE000/2019 Data publikacji: 05-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa Generatora IGBT do nagrzewania indukcyjnego dla Katedry Elektroniki i Mechatroniki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 38540000-2
18-11-2019
RR00IT00/Z/61/2019 Data publikacji: 04-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu sieciowego i innych elementów sieci dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 32400000-7, 32420000-3, 32562000-0
13-11-2019
200/RE000000/2019-A Data publikacji: 30-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa ciężkiego bezzałogowego statku latającego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby projektu na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 34711200-6
08-11-2019
51/RM00TC00/2019 Data publikacji: 25-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa symulatora lotu samolotem CESSNA 172 do prowadzenia zajęć na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 38970000-5
04-11-2019
201/RE000000/2019 Data publikacji: 21-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa lekkiego bezzałogowego statku latającego z wyposażeniem na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 34711200-6
29-10-2019
202/RE000000/2019 Data publikacji: 21-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa kamery matrycowej wysokiej rozdzielczości na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 38651600-9
29-10-2019