PU/2/2022

Postępowanie zakończone

Wymiana okładziny schodów zewnętrznych budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.

termin minął w dniu 02-02-2022 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45000000-7

27-01-2022 r. przez: Aleksandra Anioł