RK00Ci00-25-2021

Postępowanie zakończone

"Zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu”

termin minął w dniu 06-07-2021 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

77310000-6

28-06-2021 r. przez: Agnieszka Jucha