RK00CI00/26/2021-B

Postępowanie unieważnione

Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu

termin minął w dniu 28-07-2021 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45000000-7

22-07-2021 r. przez: Agnieszka Jucha