Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RK00GTM0/82/2020 Data publikacji: 01-06-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 44191300-8, 44424200-0, 44511000-5, 44523000-2, 44531100-2
09-06-2020
104/RE000000/2020 Data publikacji: 26-05-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Zakup narzędzi ręcznych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 42652000-1
03-06-2020
RK00GTM0/34/2020 Data publikacji: 12-03-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 31000000-6
17-04-2020
RR00KR00/2/2020 Data publikacji: 27-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Odnowienie licencji Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki, Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Mapy na 1 rok.
Kody CPV: 48460000-0
03-02-2020
RS00WM00/3/2020 Data publikacji: 20-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
28-01-2020
RW00BG00/123/2019 Data publikacji: 02-01-2020 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Sukcesywna dostawa prasy, czasopism polskich dla biblioteki i jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej na 2020 rok
Kody CPV: 22200000-2
10-01-2020
RS000000/2019/N Data publikacji: 18-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnością wzroku na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33196200-2
23-12-2019
RB00ST00/316/2019 Data publikacji: 16-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Zakup i montaż systemu projekcji multimedialnej, składającego się z projektora wraz z, urządzeniami transmisyjnymi oraz integracja z istniejącym systemem audio, w Sali KS-G na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38434200-8
23-12-2019
473/RE000000/2019 Data publikacji: 12-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa systemu SAP Business One - użytkownik typu Professional (12 licencji) oraz bazy danych MS SQL Server 2008/2012 (licencja runtime ograniczona do produktywnego użytkowania systemu SAP Busines One) na potrzeby rozbudowy laboratorium zintegrowanych systemów zarządzania dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48000000-8
18-12-2019
70/RM00TM00/2019 Data publikacji: 12-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa Wibrometru Polytec IVS-500 na potrzeby Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38434200-8
17-12-2019
135/KMiPKM/2019 Data publikacji: 11-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa proszków metali oraz filtrów do drukarki 3D dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 14622000-7, 14724000-2, 42514310-8
17-12-2019
68/RM00IM00/2019 Data publikacji: 06-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa karty pomiarowej na potrzeby Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38424000-3
12-12-2019
71/RM00TM00/2019 Data publikacji: 06-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
"Dostawa systemu do nagniatania hydrostatycznego dla Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 44510000-8
12-12-2019
RB00ST00/289/2019 Data publikacji: 04-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa karty graficznej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 30237134-7
11-12-2019
RR00RB00/73/2019 Data publikacji: 03-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa licencji Campus-Wide License Full Suite dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48000000-8, 48700000-5
09-12-2019